usaid banner

Номер журналу. Статті

№4(44) // 2012

 

Обкладинка

 

1. Оригінальні дослідження

 

Стан адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на кардіоміопатії різного генезу

Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова

Ключові слова: адипокіни, кардіоміопатія, цукровий діабет.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

2. Оригінальні дослідження

 

Комплексне ультразвукове обстеження передньої черевної стінки при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба

В.В. Теплий, Р.А. Сидоренко, О.П. Марисик

Ключові слова: ультразвукове дослідження, ліпосакція, абдомінопластика, перфорантні артерії, вентральні грижі, діастаз прямих м’язів живота.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

3. Оригінальні дослідження

 

Показники допплерографії судин головного мозку та шиї у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи

Н.Ю. Ткачишина, О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, Т.О. Шинкарук

Ключові слова: працівники локомотивних бригад, показники допплерографії судин шиї та головного мозку, швидкісні показники кровотоку, реографічний індекс, еластичність судин, венозна дисциркуляція, стаж роботи, вік.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

4. Оригінальні дослідження

 

Ефективність контролю артеріального тиску у хворих на коморбідну з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки артеріальну гіпертензію з урахуванням добових профілів діастолічного артеріального тиску

О.О. Івлева, О.О. Охрямкіна, Н.В. Кумпан, О.Є. Томіна, І.В. Солдатенко

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, контроль артеріального тиску, добові профілі діастолічного артеріального тиску.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

5. Оригінальні дослідження

 

Вплив бета-адреноблокаторiв на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і тривалість комплексу QRS ЕКГ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

М.I. Шевчук, М.I. Яблучанський, Н.А. Водяницька

Ключові слова: тривалість комплексу QRS ЕКГ, артеріальна гіпертензія, частота серцевих скорочень, бета-адреноблокатори.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

6. Оригінальні дослідження

 

Зміни цитокінового статусу в плазмі крові щурів за умов тяжкої та комбінованої травми

С.Р. Підручна

Ключові слова: травма, опік, скальпована рана, кров, цитокіни, щури.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

7. Оригінальні дослідження

 

Рецепторний апарат слизової оболонки приносових пазух при хронічних синуситах

Д.С. Боєнко, І.О. Талалаєнко, Н.О. Гладкова

Ключові слова: хронічний синусит, рецепторний апарат слизової оболонки.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

8. Оригінальні дослідження

 

Вегетативний дисбаланс при гострому інфаркті міокарда

Г.В. Світлик, А.Я. Базилевич, М.О. Гарбар

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, варіабельність ритму серця, вегетативний дисбаланс, симпатовагальний індекс, прогноз захворювання.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

9. Оригінальні дослідження

 

Особливості аритмогенного ремоделювання при фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом

Д.О. Кучеренко

Ключові слова: аритмогенне ремоделювання, фібриляція передсердь, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

10. Оригінальні дослідження

 

Збільшення товщини стінок міокарда лівого шлуночка: гіпертрофія чи норма?

Н.А. Водяницька, О.Я. Гохман, І.Г. Крайз

Ключові слова: гіпертрофія лівого шлуночка, індекс маси міокарда, трудова експертиза.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

11. Оригінальні дослідження

 

Сучасні підходи в обстеженні та хірургічному лікуванні синдрому Міріззі: досвід і аналіз результатів

Р.М. Гриньов, В.С. Шевченко, А.С. Домбровський

Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба, синдром Міріззі, ультразвукове дослідження, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, лапароскопічна інтраопераційна холангіографія, лапароскопічна холецистектомія, гепатикоєюноанастомоз за методом Ру.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

12. Практика і досвід

 

Особливості терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та хронічну ішемічну хворобу серця

І.В. Волкова, В.М. Погорєлов, С.В. Денисова, С.І. Стоянов, В.М. Івасенко

Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, ішемічна хвороба серця, телмісартан, α-ліпоєва кислота.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

13. Практика і досвід

 

Оцінка тяжкості стану хворих на перитоніт

М.І. Бугай, В.П. Польовий

Ключові слова: перитоніт, оцінка тяжкості стану хворих.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

14. Практика і досвід

 

Ефективність термічної абляції ендометрія під час лікування патологічних кровотеч із порожнини матки: думка пацієнток після процедури

С. Собкевич, В. Лех

Ключові слова: маткові кровотечі, термічна абляція ендометрія, оцінка пацієнтки.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

15. Практика і досвід

 

Люпус-нефрит: досвід лікування ритуксимабом (клінічне спостереження)

Д.Д. Іванов, Г.І. Грянило

Ключові слова: люпус-нефрит, лікування, ритуксимаб.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

16. Практика і досвід

 

Вітамін D-статус у дітей 10—18 років м. Києва

О.В. Тяжка, Т.В. Починок, Н.І. Балацька, С.Д. Кінча, Г.І. Гіленко

Ключові слова: вітамін D, дефіцит і недостатність вітаміну D, вплив вітаміну D на захворюваність, рекомендації до застосування в осінньо-зимовий період року.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

17. Огляди

 

Жовчнокам’яна хвороба: чи завжди потрібне хірургічне втручання?

М.М. Руденко, О.В. Томаш, Т.А. Пархоменко, О.Є. Супрун

Ключові слова: жовчнокам’яна хвороба, холелітіаз, патофізіологія, чинники ризику, лікування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

18. Огляди

 

Сучасний погляд на проблему остеопорозу в практиці лікаря-стоматолога

О.О. Жизномирська, Л.Ю. Мінько, Ю.М. Принда, Л.В. Голод

Ключові слова: стоматологія, остеопороз, альвеолярний відросток, мінеральна щільність кісткової тканини, генералізований пародонтит.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

19. Лекції

 

Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у світлі нових міжнародних рекомендацій

Т.А. Пархоменко, В.С. Хорунжа, І.В. Грушко, Н.В. Супрун

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, діагноз, лікування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 


Про журнал

Відомчий науково-практичний журнал для фахівців охорони здоров'я транспортної галузі

Читати далі

Актуальні проблеми

Галузева медицина як складова національної системи охорони здоров'я

Сучасна діагностика, лікування і профілактика професійних захворювань у транспортників

Медицина катастроф

Читати далі


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України.

Читати далі


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»