usaid banner

Номер журналу. Статті

№2(38) // 2011

 

Обкладинка

 

1. Офіційна інформація

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728 Про диспансеризацію населення

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

2. Офіційна інформація

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728 Порядок диспансеризації населення

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

3. Офіційна інформація

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.08.2010 № 728 Анамнестична анкета

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

4. Оригінальні дослідження

 

Динаміка клінічного перебігу та гемодинамічних показників у перші 6 місяців після інфаркту міокарда під впливом інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту

В.О. Шумаков, Л.П. Терешкевич, Т.В. Талаєва, Л.Ф. Кісілевич, Л.С. Прохна, І.Е. Малиновська

Ключові слова: постінфарктний період, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, гемодинамічні показники, клінічний перебіг.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

5. Оригінальні дослідження

 

Антиаритмічна терапія та ортостатичні реакції частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь

Г.М. Фомич, М.І. Яблучанський, Л.О. Мартим’янова, Т.І. Трегуб

Ключові слова: фібриляція передсердь, частота шлуночкових скорочень, ортостатичні реакції.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

6. Оригінальні дослідження

 

Вплив розподілу абдомінальної вісцеральної жирової тканини на розвиток рефлюкс-езофагіту

М.О. Бабак

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, вісцеральне ожиріння, вісцеральна жирова тканина, підшкірна жирова тканина, комп’ютерна томографія.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

7. Оригінальні дослідження

 

Морфоструктурні зміни слизової оболонки шлунка при різних типах шлункових виразок

В.І. Мамчич, О.В. Грузинський, О.В. Кірсенко

Ключові слова: виразкова хвороба, морфометричні характеристики, атрофія, гіперплазія.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

8. Оригінальні дослідження

 

Оцінка змін руху крові в судинах міометрія методикою кольорової допплерографії в жінок після процедури термічної абляції ендометрія через рясні менструальні кровотечі

Славомир Собкевич, Ельжбета Липецька-Кидавська

Ключові слова: маткові кровотечі, кольорова допплерографія, ендометрій, міометрій, термічна абляція.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

9. Оригінальні дослідження

 

Особливості клініки та лікування синдрому хронічної венозної дисциркуляції головного мозку в залізничників

І.В. Баранова, О.В. Солєйко

Ключові слова: остеохондроз шийно-грудного відділу хребта, хронічна венозна дисциркуляція головного мозку, клініка, лікування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

10. Практика і досвід

 

Частота зустрічальності патологічних процесів внутрішніх органів серед працівників локомотивних бригад

В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук, Н.Ю. Ткачишина, О.С. Каневський

Ключові слова: локомотивні бригади, захворюваність, умови праці, негативні виробничі чинники, структура захворюваності, травна система, серцево-судинна система.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

11. Практика і досвід

 

Варіабельність серцевого ритму на епізодах фібриляції передсердь у різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ при терапії пацієнтів із постійною, пароксизмальною та персистентною фібриляцією передсердь

І.Ю. Рибальченко, Н.В. Макієнко, Е.П. Каменська

Ключові слова: тривалість комплексу QRS ЕКГ, фізіологічний комплекс QRS ЕКГ, подовжений комплекс QRS ЕКГ, фібриляція передсердь, варіабельність серцевого ритму.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

12. Практика і досвід

 

Типи ортостатичних реакцій систолічного артеріального тиску і функціональні показники кровообігу в пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь

Ю.А. Чорна, Л.О. Мартим’янова, М.І. Яблучанський, Н.В. Кумпан

Ключові слова: фібриляція передсердь, ортостатичні реакції артеріального тиску, функціональні показники кровообігу, варіабельність серцевого ритму.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

13. Практика і досвід

 

Феномен абдомінального болю у хворих на синдром подразненого кишечнику та методи його корекції

А.Е. Дорофєєв, О.А. Кир’ян, О.О. Рассохіна, Ю.П. Шелест, А.Б. Чуков, О.О. Васильченко, Я.В. Гетьман, Н.І. Чуковська2, В.І. Тарасова, Т.О. Коновалова

Ключові слова: абдомінальний біль, синдром подразненого кишечнику, вісцеральна гіперчутливість.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

14. Практика і досвід

 

Хірургічне лікування гострих ускладнень гастродуоденальних виразок

С.М. Антонюк, В.Б. Ахрамєєв, П.Ф. Головня, І.Б. Андрієнко, І.І. Андрієнко

Ключові слова: гастродуоденальна виразка, виразкова кровотеча.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

15. Практика і досвід

 

Застосування електричного зварювання м’яких тканин в онкохірургії

О.О. Семікоз, С.П. Сороко, В.А. Пустовойт, Д.С. Бітюков

Ключові слова: онкохірургія, електричне зварювання, лігування.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

16. Практика і досвід

 

Гострокінцеві кондиломи:особливості перебігу та лікування

І.В. Попов, О.П. Калітчук

Ключові слова: гострокінцеві кондиломи, вірус папіломи людини, деструктивні методи лікування, електро-коагуляція.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

17. Практика і досвід

 

Функціональний стан слухового аналізатора при цитомегаловірусній нейроінфекції

Г.І. Гарюк, І.В. Мороз, О.І. Тарасова

Ключові слова: цитомегаловірус, нейроінфекція, слуховий аналізатор, коротколатентні слухові викликані потенціали.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

18. Практика і досвід

 

Досвід застосування фізіохірургічних методів лікування в поліклінічній практиці гінеколога

Н.П. Каленюк, О.В. Козуб

Ключові слова: радіохвильова хірургія, кріодеструкція, доброякісні захворювання шийки матки, піхви та вульви, ВПЛ.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

19. Практика і досвід

 

Удосконалення комплексної терапії хворих на бешиху

Б.М. Дикий, О.Є. Кондрин, Б.А. Кондрин, В.В. Фарбішевський

Ключові слова: бешиха, «Iмунофан», гнійно)запальні ускладнення, рецидиви.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

20. Випадок з практики

 

Клінічний випадок інфекційного ендокардиту мітрального клапана на ґрунті вперше виявленої хронічної ревматичної хвороби серця, ускладненої кардіоемболічним інсультом та частковою обтурацією тромбом лівого атріовентрикулярного отвору

О.В. Бевз, О.Г. Яворський, А.Б. Гайдук, Л.В. Ющик, О.І. Берлінець, К.В. Янчук, Н.М. Лозинська, С.Є. Сазонова

Ключові слова: інфекційний ендокардит, кардіоемболічний інсульт, ехокардіографія.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

21. Випадок з практики

 

Клінічний випадок діагностики ідіопатичної інтерстиційної пневмонії (криптогенна організуюча пневмонія)

Л.Б. Дудла, О.А. Рязанова, Я.А. Пелех

Ключові слова: інтерстиційна пневмонія, криптогенна організуюча пневмонія, «сотова легеня», «матове скло».

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 

22. Випадок з практики

 

Випадок синдрому Вольфа—Паркінсона—Уайта з гемодинамічно значущими пароксизмами суправентрикулярної тахікардії

Л.М. Каспіна

Ключові слова: синдром Вольфа—Паркінсона—Уайта, діагностика, деструкція додаткових шляхів.

Для завантаження
повної версії необхідно авторизуватися

 


Про журнал

Відомчий науково-практичний журнал для фахівців охорони здоров'я транспортної галузі

Читати далі

Актуальні проблеми

Галузева медицина як складова національної системи охорони здоров'я

Сучасна діагностика, лікування і профілактика професійних захворювань у транспортників

Медицина катастроф

Читати далі


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України.

Читати далі


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»